ARIA CONNECT

07.09.2022

Układanie systemu wentylacyjnego HEATPEX ARIA CONNECT na stropie konstrukcyjnym

Rury oraz skrzynki rozdzielcze i rozprężne HEATPEX ARIA CONNECT można układać bezpośrednio na surowym stropie konstrukcyjnym. Jest to jeden z najpopularniejszych sposobów montażu. Zobacz krótki poradnik jak prawidłowo go wykonać.

WAŻNE! Należy zwrócić uwagę, aby przed montażem systemu wentylacji podłoże było suche i równe. Wszelkie lokalne nierówności powinny zostać wyrównane.

W pierwszym kroku należy rozmieścić skrzynki rozprężne i rozdzielcze, wykonując przepusty przez strop na podejścia pod anemostat skrzynek rozprężnych. W tym celu należy skorzystać z otwornicy o średnicy 135mm. Następnie łączymy ze sobą skrzynki rozdzielcze i rozprężne rurami 75 mm. Rury 75m staramy się prowadzić po jak najłagodniejszych łukach, unikając gwałtownych zmian kierunku. Rury 75 mm należy przytwierdzać do podłoża co 1-1,5m wykorzystując np. perforowaną taśmę metalową, a także po obu stronach łącznika dwukielichowego oraz w pobliżu gniazd skrzynek rozdzielczych oraz rozprężnych.

Następnie należy ułożyć warstwę termoizolacji, wycinając w niej trasy na rury wentylacyjnej oraz skrzynki rozdzielcze i rozprężne. Warstwa styropianu powinna sięgać minimalnie ponad wysokość skrzynki rozdzielczej, która w przypadku systemu HEATPEX ARIA CONNECT wynosi 10,6 cm.

Puste przestrzenie pomiędzy rurami, czy gniazdami skrzynek należy wypełnić zasypką wyrównawczą do górnej krawędzi warstwy termoizolacyjnej. Zapewni to równomierne podparcie dla kolejnej warstwy izolacyjnej.

WAŻNE! Nie wolno stosować podsypek z piasku, żwiru, miału kamiennego lub podobnych, które mogłyby uszkodzić instalację wentylacyjną. Wskazane jest zastosowanie np. keramzytu jak na zdjęciu obok.

Następnie, należy całą instalację wentylacyjną zakryć kolejną warstwą izolacji. Pozwoli to uniknąć mostków cieplnych i akustycznych, a także zapewni odpowiednią wytrzymałość mechaniczną posadzki w miejscach, gdzie znajdują się elementy systemu wentylacyjnego. Płyty styropianowe dobrze jest układać tak, aby były podparte na płytach sąsiadujących z instalacją wentylacyjną i tworzyły nad nią pomost. Dzięki temu łączenia nie będą wypadały bezpośrednio w miejscu prowadzenia rur wentylacyjnych oraz położenia skrzynek rozprężnych i rozdzielczych.

Dopiero na tak przygotowane podłoże można wylać posadzkę.

 

System HEATPEX ARIA CONNECT oraz ogrzewanie podłogowe

Rury ogrzewania podłogowego można układać nad systemem wentylacji, gdyż oba systemy nie kolidują ze sobą. Na rury wentylacyjne należy położyć płytę styropianową, do której zamocowane zostaną rury do ogrzewania podłogowego.

WAŻNE! Zaleca się stosowanie płyt do ogrzewania podłogowego ze specjalnymi wypustkami, o które zaczepia się rury. Mocowanie rur za pomocą spinek jest niedopuszczalne, gdyż może doprowadzić do przedziurawienia rur wentylacyjnych.

Zdjęcia z wpisu zostały opublikowane dzięki uprzejmości Centrum Posadzek Anhydrytowych http://anhydryt.com.pl