Realizacje

Akademia Zamojska

Rury preizolowane DELTA. Średnice rur przewodowych od 32 do 90 mm

Akademia Zamojska, założona w 1594 roku przesz Jana Zamoyskiego. Prace renowacyjne mają na celu przywrócenie zabytkowi między innymi dawnej bryły i kolorystyki elewacji.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Rury preizolowane Delta

Biogazownia

Rury preizolowane Delta

Oczyszczalnia ścieków

Rury preizolowane Delta

Zakład produkcyjny Hengst

Rury preizolowane Delta Heat Duo i Sani Duo

Dostawa rur do sieci c.o i c.w.u do budowy nowego zakładu

Willa Sixta

Rury preizolowane Delta Heat Uno

Doprowadzenie instalacji c.o. do zabytkowej willi.

Kopalnia Margli Kredowych „Folwark”

Rury preizolowane Delta Heat Duo

Wymiana sieci c.o.

Dworzec PKP Kraków Główny

Rury preizolowane Delta Heat Uno i Duo

Budowa instalacji c.o. w nowym dworcu w Krakowie

Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Delta Heat Duo 2x25/160 i Heat Uno 32/110 z kablem grzejnym

Wymiana sieci na terenie komendy policji

Palmiarnia Zamku Książ

Rury preizolowane Delta Heat Uno, Delta Heat Duo

Niskotemperaturowa sieć c.o.

Zajezdnia MZK Opole

Delta Heat Uno

Preizolowana instalacja sprężonego powietrza pod placem parkingowym

Pałac Lubiechowa

Rury preizolowane Delta Heat Uno

Niskotemperaturowa sieć c.o.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Rury preizolowane Delta Heat Duo

Niskotemperaturowe przyłącza c.o. do budowanego pawilonu pediatrycznego.

Biogazownia Łaźniki

Rury preizolowane Delta Heat Uno, Delta Heat Duo

Przesył ciepła uzyskiwanego w biogazowni.

Baza Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Pile

Rury preizolowane Delta

Technologia kotłowni biwalentnej opartej na pompach ciepła i istniejącym kotle olejowym dla projektowanych budynków bazy MWiK wraz z sieciami przymysłowymi.

Huta Miedzi

Rury preizolowane Delta

Przesył mączki wapiennej

Hotel Turówka

Rury preizolowane Delta

Zasilenie hotel w wodę do centralnego ogrzewania i wodę użytkową

Zamek Prezydenta RP

Rura preizolowana Delta Heat Uno 90/200

Zasilenie rezydencji prezydenckiej w wodę do centralnego ogrzewania

Klasztor Jasna Góra

Rury preizolowane Delta

Zasilanie klasztoru w wodę użytkową

Zamek Dunajec

Rury preizolowane Delta

Zasilenie zamku w wodę użytkową

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi

Rury wielowarstwowe,
złączki zaprasowywane

Wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. na bazie rur wielowarstwowych.