Produkty

Rury instalacyjne PEX-A

SYSTEM RUR DO INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Rury HEATPEX PEX-a produkowane są w zakresie średnic od DZ 16 mm do Dz 450 mm z polietylenu sieciowanego, otrzymywanego w wyniku modyfikacji metodą Engela.

Rury heatPEX posiadają barierę antydyfuzyjną EVOH, zabezpieczającą przed przenikaniem tlenu do medium grzewczego. Stosowane są do wykonywania rozprowadzeń lokalowych, ogrzewania podłogowego oraz pionów instalacyjnych c.o. w budownictwie jedno i wielorodzinnym. Rury saniPEX stosowane najczęściej do wykonywania rozprowadzeń lokalowych oraz pionów instalacyjnych zimnej i ciepłej wody w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Nie wolno ich stosować w instalacjach grzewczych, ze względu na brak bariery antydyfuzyjnej EVOH.

System rur wielowarstwowych Pert/ Al/ Pert dostępny jest w zakresie średnic od Dz 16 mm do Dz 32 mm. Duża uniwersalność rur pozwala na zastosowanie jednego typu rur do montażu instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego i ściennego oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej. Rury charakteryzują się wysoką odpornością na ciśnienie i temperaturę, trwałością, minimalną rozszerzalnością liniową, małym ciężarem, wysoką plastycznością i odpornością na dyfuzję tlenu.