ARIA VITALE

17.10.2023

Regulacja stałego przepływu powietrza w rekuperatorach ARIA VITALE

Czujniki Constant Flow zastosowane w centralach ARIA VITALE to gwarancja utrzymania stałej ilości powietrza w budynku, co przekłada się na zachowanie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach oraz zoptymalizowanie zużycia energii.

W przypadku zmiennych warunków zewnętrznych, takich jak zmienne obciążenie cieplne czy zmieniająca się wilgotność, regulacja stałego przepływu odgrywa szczególnie ważną rolę. Systemy wentylacyjne muszą być elastyczne i reagować na te zmiany, aby utrzymać optymalne warunki wewnątrz budynku.

Jak działają czujniki stałego przepływu (CF) w rekuperatorze ARIA VITALE

Czujniki monitorują ciśnienie instalacji po stronie nawiewnej i wywiewnej w wyznaczonych punktach na każdym z wentylatorów. Na podstawie tych odczytów system dokonuje decyzji o konieczności zwiększenia lub zmniejszenia prędkości pracy wentylatora. To pozwala utrzymać stałą ilość powietrza, co jest korzystne zarówno dla użytkowników pomieszczeń, jak i dla stabilnej pracy układu, unikając przy tym niepożądanej dystrybucji zapachów.

Czujniki CF, a większa wydajność centrali wentylacyjnej

Stały przepływ ma również pozytywny wpływ na wydajność wymiennika ciepła, co z kolei przekłada się na wyższy roczny odzysk ciepła. W przypadku wzrostu wilgotności powietrza, woda w wymienniku może ograniczyć przepływ powietrza, co może obniżyć efektywność odzysku ciepła. Dlatego utrzymanie stałego przepływu przynosi korzyści w zakresie odzyskiwania ciepła, tym samym zwiększa wydajność jednostki i poprawia jej ekonomikę.

Automatyczna regulacja przepływu powietrza w zależności od stopnia zabrudzenia filtrów

Zabrudzenie filtrów to istotny czynnik, który może wpłynąć na zmianę ilości powietrza w budynku. W przypadku, gdy filtry stają się zanieczyszczone i przepuszczają mniej powietrza, czujniki CF natychmiast reagują, zwiększając przepływ powietrza i wyrównując różnicę spowodowaną zanieczyszczeniem filtrów.

Optymalizacja zużycia energii w rekuperatorze ARIA VITALE

Stały przepływ powietrza przyczynia się również do oszczędności energii, dzięki dokładnemu dostosowaniu pracy wentylatorów do rzeczywistych potrzeb budynku. To z kolei prowadzi do zoptymalizowania zużycia energii, co przekłada się na obniżone koszty eksploatacji.

Warto podkreślić, że systemy regulacji stałego przepływu powietrza są korzystne zarówno dla użytkowników budynku, jak i wpisują się w cele zrównoważonego budownictwa, poprawiając efektywność energetyczną budynków i przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Zobacz modele GOLD CF i PLATINUM CF