ARIA CONNECT

30.08.2023

Legionelloza to choroba wywoływana przez bakterie Legionella, zwłaszcza Legionella pneumophila.

Bakterie Legionella rozwijają się najlepiej w środowisku wodnym lub wilgotnym, zwłaszcza w zbiornikach stojącej wody, gdzie mogą tworzyć się osady, rdza, muł i inne osady biologiczne. Temperatura zbliżona do 40 °C, brak recyrkulacji, obecność osadów, biofilmu, stwarzają warunki sprzyjające rozwojowi pałeczek Legionella. W optymalnych warunkach ich wzrost trwa 2-6 dni. Ważne jest, że zarażenie nie występuje przez picie skażonej wody ani kontakt z zakażoną osobą. Jedyne źródło zakażenia to wdychanie aerozolu wodno-powietrznego.

Bakterie Legionella szczególnie dobrze rozwijają się w urządzeniach takich jak wanny z hydromasażem, nawilżacze powietrza, spryskiwacze ogrodowe, fontanny, prysznice i systemy klimatyzacyjne. Jeśli chodzi o systemy klimatyzacyjne, doskonałe warunki dla rozwoju Legionelli można znaleźć w chłodniach kominowych, wieżach chłodniczych, skraplaczach wyparnych, chłodnicach z bezpośrednim odparowywaniem wody oraz w pomieszczeniach, w których działa zraszanie. Dlatego ważna jest stała dbałość o utrzymanie urządzeń w należytym stanie technicznym i higienicznym.

WAŻNE:

Przeprowadzone badania dla szczepu Legionella pneumophila przez Laboratorium Badań Produktów, Wody i Środowiska Mikrolab (akredytacja PCA) wykazało, że dodatek antybakteryjny zastosowany w rurach wentylacyjnych HEATPEX ARIA CONNECT całkowicie redukuje zdolne do życia komórki bakterii Legionellapneumophila.