ARIA VITALE

18.07.2023

Free cooling czyli darmowe chłodzenie

Technologia free coolingu jest ekologiczna i bardziej energooszczędna niż tradycyjne metody chłodzenia, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne i mniejszy ślad węglowy. Na czym polega free cooling w rekuperacji? Zamiast korzystać z klimatyzatorów zasilanych przez sprężarki, które wykorzystują energię elektryczną do schładzania powietrza, wykorzystuje się chłodne powietrze atmosferyczne. Metoda ta jest szczególnie korzystna w regionach o umiarkowanych klimatach, gdzie temperatury w ciągu dnia i nocy różnią się znacznie, co umożliwia naturalne chłodzenie przez wykorzystanie różnicy temperatur.

Rekuperator ARIA VITALE wyposażony jest w obejście wymiennika ciepła, zwane inaczej pełnym bypassem, pozwalające na przekierowanie całego strumienia powietrza zewnętrznego na nawiew, z pominięciem wymiennika ciepła. Jest to korzystne w letnie, gorące dni, gdyż pozwala na zastosowanie tzw. „free coolingu” czyli darmowego chłodzenia. Letnią nocą zewnętrzne powietrze jest chłodniejsze niż wewnątrz rozgrzanego przez cały dzień domu. Zamiast kierować je przez wymiennik ciepła i zwiększać jego temperaturę kierujemy je bezpośrednio na nawiew. Skutkuje to obniżeniem temperatury w budynku do komfortowych wartości.

Moment otwarcia lub zamknięcia bypassu zdefiniowany jest w ustawieniach urządzenia poprzez zadanie progów temperatury w aplikacji i odbywa się automatycznie.

Więcej o rekuperatorze ARIA VITALE