Produkty

Stalowa rura preizolowana pojedyncza dn200-dn700

Rury przeznaczone przesyłania medium grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej.

Rury produkowane są w odcinkach 6 i 12m. Rury preizolowane mogą być wyposażone w instalację wykrywania zawilgocenia izolacji poliuretanowej. Standardowym rozwiązaniem jest system impulsowy wykrywania nieszczelności. Na specjalne zamówienie może być również zastosowany system BRANDES, system HDW lub inny wg indywidualnych potrzeb Klienta.

  • Rury produkowane zgodnie z normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN EN 489, PN-EN 13941
  • Szeroki zakres temperatur pracy rur aż do max. +152°C
  • Zespolona budowa rur
  • Gotowe elementy preizolowane (kolana, trójniki, zawory)
  • Systemy wykrywania nieszczelności (impulsowy lub Brandes)
  • Niski współczynnik przewodzenia ciepła pianki PUR λ= max. 0,029 (W/mK)
  • Długa żywotność instalacji

Konstrukcja rury preizolowanej:

  • wewnętrzna rura przewodowa wykonana ze stali
  • izolacja termiczna wykonana jest ze sztywnej pianki poliuretanowej równomiernie wypełniającej przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a rurą osłonową. Czynnikiem parotwórczym jest cyklopentan
  • rura osłonowa z polietylenu wysokiej gęstości PEHD
Rura stalowa czarna lub ocynkowana, DN mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700
Rura osłonowa PEHD DN 315 400 450 500 520 560 630 800 900
Średnica zewnętrzna rury stalowej mm 219,1 273 323,9 355,6 406,4 457 508 610 711
Długość handlowa mm 6 ; 12 6 ; 12 6 ; 12 6 ; 12 6 ; 12 6 ; 12 6 ; 12 6 ; 12 6 ; 12
Rura stalowa czarna (zs) / (bs) szt. zs/bs zs/bs zs zs zs zs zs zs zs
Kolano 90° - rura czarna (zs) / (bs) 1,00 x 1,00 m do DN 250, 1,50 x 1,50 m od DN 300 szt. zs/bs zs/bs zs zs zs zs zs zs zs
Kolano 90° - rura czarna (zs) / bs) 1,00 x 2,00 m do DN 200, 1,20 x 2,00 m od DN 250 szt. zs/bs zs/bs - - - - - - -
Punkt stały L-2,5 m szt. zs/bs zs/bs zs/bs - - - - - -
Trójnik płaski TP (zs) / (bs) lub Trójnik wznośny TW (zs) / (bs) szt. TP/TW TP/TW TP/TW TP/TW TP/TW TP/TW TP/TW TP/TW TP/TW
Zespół złącza (nasuwka termokurczliwa, opaski termokurczliwe, pianki PUR, korki) typ NT kpl. NT NT NT - - - - - -
Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie NTX (klej + mastik) kpl. NTX NTX - - - - - - -
Zawór kulowy preizolowany czarny (zs) / (bs) odcinający ZK (w komplecie rura osłonowa, klucz, skrzynka uliczna) kpl. ZK ZK - - - - - - -
Zawór kulowy preizolowany czarny (zs) / (bs) odcinający z odwodnieniem i odpowietrzeniem ZKOD kpl. ZKOD ZKOD - - - - - - -
Zawór kulowy preizolowany czarny (zs) / (bs) odcinający z jednym zaworem odpowietrzającym ZKD lub jednym zaworem odwodnieniowym ZKO kpl. ZKD/ZKO ZKD/ZKO - - - - - - -
Zawór kulowy preizolowany czarny (zs) / (bs) odpowietrzający ZD lub odwadniający ZO kpl. ZD/ZO ZD/ZO - - - - - - -
Zwężka preizolowana czarna Z (zs) / (bs) (różnica jednej dymensji) szt. zs/bs zs/bs - - - - - - -
Zespół złacza elektrycznie zgrzewanego DX szt. DX DX DX DX DX DX DX DX DX
Przejście przez ścianę - amortyzator gumowy P szt. P P P P P P P P P
Zakonczenie izolacji End-Cap szt. + + + - - - - - -