Produkty

Rury osłonowe Forto

Rura osłonowa wykonana z HDPE przeznaczona do ochrony kabli układanych w gruncie. Przykładowe zastosowania to sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, linie sygnalizacyjne oraz przepusty pod elementami infrastruktury takimi jak: drogi i torowiska.

Rury są produkowane zgodnie z normą PN-EN 61386-24, posiadają odporność na ściskanie 450N i odporność normalną (N) na uderzenia zewnętrzne. Dostarczane w kręgach 50 m i trzech kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim.