Produkty

Stalowa rura preizolowana podwÓjna dn 2x20 – dn 2x150

Rury przeznaczone do przesyłania medium grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej.

Rury produkowane są w odcinkach 6 i 12m. Rury preizolowane mogą być wyposażone w instalację wykrywania zawilgocenia izolacji poliuretanowej. Standardowym rozwiązaniem jest system impulsowy wykrywania nieszczelności. Na specjalne zamówienie może być również zastosowany system BRANDES, system HDW lub inny wg indywidualnych potrzeb Klienta.

Oferta stalowych rur preizolowanych obejmuje kompletny asortyment rur, kształtek i armatury preizolowanej do przesyłania medium grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej. Rury dostarczane są w szerokim zakresie średnic rury przewodowej – w przypadku rury pojedynczej od DN 20 mm do DN 1200 mm, a w przypadku rury podwójnej od DN 20 mm do DN DN 200 mm. Do podziemnych sieci ciepłowniczych jako rurę osłonową wykorzystuje się rurę z polietylenu wysokiej gęstości PEHD; dla napowietrznych sieci ciepłowniczych rury wykonane są w płaszczach osłonowych z blach zwijanych (typ SPIRO). Rury preizolowane mogą być wyposażone w instalację wykrywania zawilgocenia izolacji poliuretanowej.

  • Rury produkowane zgodnie z normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN EN 489, PN-EN 13941
  • Szeroki zakres temperatur pracy rur aż do max. +152°C
  • Zespolona budowa rur
  • Gotowe elementy preizolowane (kolana, trójniki, zawory)
  • Systemy wykrywania nieszczelności (impulsowy lub Brandes)
  • Niski współczynnik przewodzenia ciepła pianki PUR λ= max. 0,029 (W/mK)
  • Długa żywotność instalacji

Konstrukcja rury preizolowanej:

  • wewnętrzne rury przewodowe wykonane ze stali
  • izolacja termiczna wykonana jest ze sztywnej pianki poliuretanowej równomiernie wypełniającej przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a rurą osłonową. Czynnikiem parotwórczym jest cyklopentan.
  • rura osłonowa z polietylenu wysokiej gęstości PEHD
Rura stalowa czarna DN mm 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Rura osłonowa PEHD DN 125 140 160 160 200 225 250 315 400 450
Średnica zewnętrzna rury stalowej mm 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3
Długość handlowa m 6 6 6 ; 12 6 ; 12 6 ; 12 6 ; 12 6 ; 12 6 ; 12 6 ; 12 6 ; 12
Rura stalowa preizolowana podwójna (zs) / (bs) szt. zs/bs zs/bs zs/bs zs/bs zs/bs zs/bs zs/bs zs/bs zs/bs zs/bs
Kolano 90° - rura czarna 1,00 x 1,00 m szt. + + + + + + + + + +
Kolano 90° - rura czarna 1,00 x 2,00 m szt. + + + + + + + + - -
Trójnik płaski TP (zs) / (bs) lub Trójnik wznośny TW (zs) / (bs) szt. TP/TW TP/TW TP/TW TP/TW TP/TW TP/TW TP/TW TP/TW TP/TW TP/TW
Zespół złącza (nasuwka termokurczliwa, opaski termokurczliwe, pianki PUR, korki) typ NT kpl. NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT
Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie NTX (klej + mastik) kpl. NTX NTX NTX NTX NTX NTX NTX NTX NTX -
Zawór kulowy preizolowany czarny odcinający ZK (w komplecie rura osłonowa, klucz, skrzynka uliczna) kpl. ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK - -
Zawór kulowy preizolowany czarny (zs) / (bs) odcinający z odwodnieniem i odpowietrzeniem ZKOD kpl. - - - ZKOD ZKOD ZKOD ZKOD ZKOD - -
Zawór kulowy preizolowany czarny (zs) / (bs) odcinający z jednym zaworem odpowietrzającym ZKD lub jednym zaworem odwodnieniowym ZKO kpl. - ZKD/ZKO ZKD/ZKO ZKD/ZKO ZKD/ZKO ZKD/ZKO ZKD/ZKO ZKD/ZKO - -
Zawór kulowy preizolowany czarny (zs) / (bs) odpowietrzający ZD kpl. - ZD ZD ZD ZD ZD ZD ZD - -
Zawór kulowy preizolowany czarny (zs) / (bs) odwadniający ZO kpl. - - - ZO ZO ZO ZO ZO - -
Zwężka preizolowana czarna Z (zs) / (bs) (różnica jednej dymensji) szt. - Z Z Z Z Z Z Z - -
Przejście przez ścianę - amortyzator gumowy P szt. P P P P P P P P P P
Zakonczenie izolacji End-Cap szt. + + + + + + + + - -