Produkty

Rury preizolowane stalowe

Oferta stalowych rur preizolowanych obejmuje kompletny asortyment rur, kształtek i armatury preizolowanej do przesyłania medium grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej. Rury dostarczane są w szerokim zakresie średnic rury przewodowej – w przypadku rury pojedynczej od DN 20 mm do DN 1200 mm, a w przypadku rury podwójnej od DN 20 mm do DN DN 200 mm. Do podziemnych sieci ciepłowniczych jako rurę osłonową wykorzystuje się rurę z polietylenu wysokiej gęstości PEHD; dla napowietrznych sieci ciepłowniczych rury wykonane są w płaszczach osłonowych z blach zwijanych (typ SPIRO). Rury preizolowane mogą być wyposażone w instalację wykrywania zawilgocenia izolacji poliuretanowej.

STALOWA RURA PREIZOLOWANA PODWÓJNA DN 2X20 – DN 2X150

Przejdź do produktu

STALOWA RURA OCYNKOWANA PREIZOLOWANA POJEDYNCZA DN 20 – DN 150

Przejdź do produktu

STALOWA RURA PREIZOLOWANA POJEDYNCZA DN200-DN700

Przejdź do produktu

STALOWA RURA PREIZOLOWANA POJEDYNCZA DN 20 – DN150

Przejdź do produktu