ARIA VITALE

01.03.2024

Jak optymalnie przygotować rekuperator na okres zimowy

Ważne jest odpowiednie przygotowanie jednostki rekuperacyjnej na okres zimowy, ponieważ niskie temperatury oraz wilgotne warunki atmosferyczne mogą znacząco wpłynąć na jej wydajność i stabilność działania. Aby zapewnić, że urządzenie będzie pracować sprawnie nawet w trudnych warunkach pogodowych, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich działań prewencyjnych i zabezpieczeń. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wskazówki, które pomogą Ci właściwie przygotować jednostkę na okres zimowy, aby zapewnić jej stabilną i efektywną pracę.

W naszym urządzeniu ARIA VITALE zastosowaliśmy trójstopniowy system zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego, który automatycznie reaguje na ekstremalne warunki atmosferyczne.

System ten obejmuje:

  • Włączenie nagrzewnicy wstępnej w celu podniesienia temperatury powietrza wpływającego do wymiennika.
  • Regulację przepływów powietrza, aby zapobiec zamrożeniu oraz zapewnić stabilną pracę jednostki.
  • Wsparcie układu poprzez by-pass w przypadku ekstremalnych warunków.

Krok 1:  Sprawdzenie izolacji instalacji wentylacyjnej

Przed nadejściem sezonu zimowego należy dokładnie sprawdzić czy instalacja do rozprowadzania powietrza jest dobrze zaizolowana, tak by nie występowały straty w przesyle powietrza i nie wykraplała się woda w kanałach wentylacyjnych.

Krok 2:  Sprawdzenie syfonów

Sprawdź, czy syfony są prawidłowo podłączone i nie ma żadnych przecieków. Zapewnienie właściwego odprowadzenia skroplin jest kluczowe dla zapobiegania problemom z nadmiarem wody, który pojawia się w okresie zimowym. Nieprawidłowe przygotowanie odprowadzenia skroplin powoduje przelewanie się tac wewnątrz jednostek i nieprawidłową pracę całego układu.

Aby tego uniknąć w instrukcji ARIA VITALE zawarliśmy informację na temat prawidłowego podpięcia syfonów w zależności od pozycji pracy jednostki (ścienna, sufitowa, podłogowa).

Krok 3: Odprowadzanie skroplin, a montaż rekuperatora na strychu

Jeśli jednostka ma być zamontowana na strychu, upewnij się, że skropliny są zabezpieczone kablem grzewczym oraz odpowiednią izolacją. Zapewnienie właściwego odprowadzenia skroplin jest kluczowe dla prawidłowej pracy instalacji.

Krok 4: Ustawienie na minimalne wydatki energii

W okresach ekstremalnych mrozów (-15°C i niższe), rozważ zmniejszenie wydatków energii dla jednostek wentylacyjnych, jeśli to możliwe. To pozwoli na optymalną pracę jednostki przy minimalnym zużyciu prądu.

Krok 5: Regularna konserwacja

Regularnie przeprowadzaj konserwację jednostki, szczególnie przed nadejściem sezonu zimowego. Upewnij się, że wszystkie elementy są sprawne i dobrze zabezpieczone przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

Dzięki ścisłemu przestrzeganiu powyższych wskazówek będziesz mógł cieszyć się stabilną i efektywną pracą jednostki ARIA VITALE nawet w trudnych warunkach zimowych. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z naszym działem serwisu.