Produkty

Akcesoria Delta

KOMPLETNY ZESTAW AKCESORIÓW
ZAPROJEKTOWANYCH DLA SYSTEMU DELTA

W jego skład wchodzi między innymi rozwiązanie w postaci złączy
izolacyjnych
(prostych, kolanowych i trójnikowych oraz Y i H).
Uzupełnieniem złącz izolacyjnych są
pierścienie redukcyjne oraz
zakończenia izolacji
End-Cap dopasowane do dostępnych średnic
rury przewodowej.

Zestaw montaŻowy do systemu grzewczego

Składa się z elementów łączeniowych do wykonania połączenia kabla zasilającego z kablem grzejnym samoograniczającym

Oznaczenie Numer katalogowy
ZM-1 701 000 100