Rury PEX-A

Opis

Rury HEATPEX produkowane są w zakresie średnic od DZ 16 mm do Dz 450 mm z polietylenu sieciowanego PEX-a, otrzymywanego w wyniku modyfikacji metodą Engela. Rury HEATPEX posiadają barierę antydyfuzyjną EVOH, zabezpieczającą przed przenikaniem tlenu do medium grzewczego. Poniższa specyfikacja zawiera rury stosowane do wykonywania rozprowadzeń lokalowych oraz pionów instlacyjnych c.o. w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. W średnicach od Dz16 mm do Dz 160 mm rury dostarczane są w zwojach. W średnicach od Dz200 mm do Dz 450 dostarczane w odcinkach prostych o dł. 12m.

Zalety

 • najwyższej jakości rury przewodowe PEX-a o znakomitych właściwościach wytrzymałościowych
 • niski współczynnik izolacyjności pianki PUR
 • bardzo dobra giętkość – możliwość montażu w trudnych lokalizacjach
 • odporność złączek HELA na odcynkowanie
 • modułowa budowa – można dowolnie konfigurować ze sobą złączki w pełnym zakresie średnic
img

Rura PEX-A PN10/95ºC

Dystrybucja ciepłej i zimnej wody użytkowej

Rury wykonane z usieciowanego PEX-A o właściwościach termoplastycznych. Temperatura pracy do max. 95ºC, ciśnienie 10 bar. Typoszereg rury: SDR7,4. Rura dostępna w zwojach i odcinkach prostych. System połączeń heatPEX składa się z najwyższej jakości kształtek mosiężnych HELA.

Zalety:

 • wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
 • wysoka odporność chemiczna
 • odporność na korozję
 • przewidywalna długa żywotność instalacji
 • duża wytrzymałość na rozciąganie
 • wysoka giętkość i mała skłonność do załamywania
 • bardzo gładka powierzchnia wewnętrzna

Przejdź do pobrania

Wymiar
ØDz x s [mm]
Długość
standardowa
Jednostka
handlowa
Numer
katalogowy
16 x 2,2 zwój 100 m 100 m 510 100 016
20 x 2,8 zwój 50 m 50 m 510 050 020
20 x 2,8 zwój 100 m 100 m 510 100 020
25 x 3,5 zwój 50 m 50 m 510 050 025
25 x 3,5 zwój 100 m 100 m 510 100 025
32 x 4,4 zwój 100 m 100 m 510 100 032
40 x 5,5 zwój 100 m 100 m 510 100 040
50 x 6,9 zwój 100 m 100 m 510 100 050
63 x 8,6 zwój 100 m 100 m 510 100 063
75 x 10,3 zwój 100 m 100 m 510 100 075
90 x 12,3 zwój 100 m 100 m 510 100 090
110 x 15,1 zwój 100 m 100 m 510 100 110
125 x 17,1 zwój 100 m 100 m 510 012 125 **
160 x 21,9 zwój 60 m 60 m 510 012 160 **
200 x 27,3 12 m 12 m 510 012 200 **
225 x 30,8 12 m 12 m 510 012 225 **

cena i termin realizacji określane na zapytanie ofertowe