Rury preizolowane
PE

Opis

System rur preizolowanych PE produkowany jest w zakresie średnic zewnętrznych rur przewodowych PE od 50 mm do 250 mm w trzech standardowych wariantach: jedna rura przewodowa RPE PE100 SDR-17 w odcinkach prostych L=12m lub 6 m; jedna rura przewodowa PPE PE100 SDR-11 w odcinkach prostych L=12m lub 6 m; oraz jedna rura przewodowa ZPE PE100 SDR-11 w zwojach.
Rury preizolowane przeznaczone są do realizacji sieci wodociągowych oraz kanalizacji tłocznych
Do sieci podziemnych wykorzystuje się rurę z rurą osłonową wykonaną z polietylenu wysokiej gęstości HDPE; dla sieci napowietrznych rury mogą być wykonane w płaszczach osłonowych z blach zwijanych spiralnie (typ SPIRO).

 

Zalety

  • rura przewodowa PE posiada atest uprawniający do przesyłu wody pitnej
  • najwyższej jakości rury przewodowe PE o znakomitych właściwościach wytrzymałościowych
  • niski współczynnik izolacyjności pianki PUR
  • bardzo dobra giętkość – możliwość montażu w trudnych lokalizacjach
img

Rękaw gumowy End Cap pojedynczy

Wykonanie zakończenia rurociągu.

Produkt powlekany jest lepiszczem elastomerowym, przeznaczonym specjalnie do zastosowań wysokotemperaturowych, które zapewnia dobre uszczelnienie zakończenia płaszczy osłonowych i rur przewodowych.

Termokurczliwy rękaw typu End Cap, instalowany jest na końcach rur, gdzie zapobiega przedostawaniu się wody do izolacji rury, pomiędzy płaszcz osłonowy, a rurę przewodową.

Przejdź do pobrania

Oznaczenie  Średnica rury osłonowej
ØDzo
Jednostka handlowa Numer katalogowy
ECT - 110 110 1 szt. 887 110 000
ECT - 125 125 1 szt. 887 125 000
ECT - 140 140 1 szt. 887 140 000
ECT - 160 160 1 szt. 887 160 000
ECT - 180 180 1 szt. 887 180 000
ECT - 200 200 1 szt. 887 200 000
ECT - 225 225 1 szt. 887 225 000
ECT - 250 250 1 szt. 887 250 000
ECT - 315 315 1 szt. 887 315 000
ECT - 400 400 1 szt. 887 400 000